Tepecikli Topçu Çavuş Mehmet Bayraktar' In Hikâyesi

03:46:00 | 0 yorum

(Gazi) Mehmet BAYRAKTAR

Tepecik’li Sancaktar oğullarından Ahmet Ağanın oğludur. Çanakkale Savaşlarına oradan da Filistin Cephesinde Topçu Çavuşu olarak savaşmış bir gazidir. Çok başarılı bir topçu, gözü pek ve cesurdur.1918 yılında Siyonizm’in ve İngiliz altınlarına aldanan Arapların ihaneti neticesinde İngilizlere Gazze de yenilen Osmanlı Ordusu geri çekilmeye başlar.
Ordu bütün ağırlıkları ile ricat halindedir. İngiliz birlikleri de peşlerindedir.

Öyle bir noktaya gelinir ki ordu İngilizlerin ateş mevzisine girmek üzeredir. Ağır Topçu Çavuşu Mehmet başındaki kumandanı uyarır.

* Kumandanım ateş hattına girmek üzereyiz İzin verin topu kurup düşmanı oyalayalım sonra zayiatımız çok olur.’’

Kumandan kesin dönüş emri aldıklarını emre itaatsizlik edemeyeceklerini bildirir. Fakat her geçen saat ve dakikalar kendilerinin aleyhine işlemektedir.

Birkaç kez daha kumandanını uyaran Mehmet Çavuş netice alamayınca emrindeki topçu mangasına topu İngilizlere karşı kurmaları talimatını verir. Akabinde İngilizlere karşı top atışına başlar. Osmanlı Ordusu çekilmeye, Mehmet Çavuş top atışına devam eder. İngilizler şaşırmıştır. Osmanlı Ordusunun vaziyet alıp savunmaya geçtiğini zannederek kovalamayı bırakıp savaş düzeni almaya başlar. İngilizler bu durumu anlayıncaya kadar altı saat geçer.

Mehmet Çavuş bir topla İngiliz birliklerini durdurarak Osmanlı Ordusuna altı saatlik bir altın zaman kazandırmış ve Ordu zayiat vermeden geri çekilme işlemini tamamlamıştır.

Mehmet Çavuş bu hareketinden dolayı emre itaatsizlikten idam istemi ile Divan-ı Harbe verilir. Konya’da Divan-ı Harbde yargılanır. Ali İhsan Paşa’nın devreye girmesi ve sağladığı yarar göz önünde bulundurularak beraat eder.

Mehmet Çavuş (Mehmet Bayraktar) 1968 yılında vefat etmiştir.Merhum'un Kendisinden Bizzat Dinleyip Nakleden: Mehmet Ali Demir Emekli Öğretmen 

Tepecik Kasabası Tavşanlı - Kütahya

FOTOĞRAFLARDA MERHUM GAZİ MEHMET BAYRAKTAR VE KISSASINI NAKLEDEN EMEKLİ MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ MUHTEREM MEHMET ALİ DEMİR.

Category: ,

<%=vbcrlf%><%=vbcrlf%>

Privacy guaranteed. We'll never share your info.

0 yorum