ARİFAĞA ÇEŞMESİ KİTABESİ

01:50:00 | 0 yorum     Arifağa Camii Çeşmesi Kitabesi

     Arifağa Camiinin ana giriş kapısının karşısındaki çeşme üzerinde küçük bir kitabe, sarı renkli mermer üzerine Arapça olarak kazınmış  mensür bir metin ihtiva ediyor.
   Arifağa Camiinin ana giriş kapısının karşısındaki çeşme üzerinde küçük bir kitabe, sarı renkli mermer üzerine Arapça olarak kazınmış  mensür bir metin ihtiva ediyor.

   Kitabe, çeşmenin Arifağa camiine bakan cephesinde yer almaktadır. Arapça metin kare şeklindeki mermer levha üzerine dört sıra olarak şöyle kazınmıştır.

Aynen yeşrabu biha ibadullah
Sahibu-l hayratü ve l-hasanat
Esseyyidü’l el-hac Şemsüddin
Ağa gufıra lehü ve limen şeribe’’


(lehü sene 1247)
Kitabe


Çeşmenin Hacı Şemseddin Ağa tarafında yapıldığı anlaşılmaktadır.  


Çeşme 1833 tarihinde inşa edilmiştir.


Kaynak: Hasan Efe Tavşanlı Tarihi -1- Kitabı (Ağustos 2010)

Category:

<%=vbcrlf%><%=vbcrlf%>

Privacy guaranteed. We'll never share your info.

0 yorum