HHV Mehteri

ARSLANBEY
Tavşanlı’nın kurucusu ve imar edicisi olarak kabul edilen bir Mevlevi Şeyhi olan Arslan bey, Osmanlı döneminde 1400’lü yıllarda yaşamıştır. Tımarların yönetimi ile görevlendirilen ve Türkmen Ağası diye adlandırılan Arslan bey alpliği ile yiğitliği ve kahramanlığı yanında şefkati, sevgiyi herkese eşit tutarak halka adil davranmasıyla bilinmiştir. Mehteran bölüğümüze adı verilen bu büyük zatın kabri, Tavşanlı Ulucamii yanındaki türbede bulunmaktadır. 
MEHTERAN
Dünyanın en eski askeri bandosu kabul edilen mehterin tarihi VIII. yy da yazılmış ve Türk tarihinin en eski yazılı kaynağı olan Orhun yazıtlarına kadar uzanmaktadır. Mehter, Türk kahramanlığının ve evrensel boyutlara ulaşmış egemenlik anlayışının günümüzdeki görkemli bir anıtıdır. Dünya askeri tarihinin bu ilk bandosu geçmiş dönem Türk müziğini coşkulu ritimlerini de bugüne taşımaktadır. 

1968 yılında kurulan, Türkiye’nin birçok ilinde tarihi ve kültürel alanda festivallere katılarak açık hava konserleri veren Tavşanlı Belediyesi Arslanbey Mehteran Bölüğü, düzenlemiş olduğunuz kültürel ve sanatsal festivalleriniz için davetlerinizi beklemektedir.
İ<%=vbcrlf%><%=vbcrlf%>