Tavşanlı Türküsü " Mükellef İlan Oldu" (Video)

11:24:00 | 0 yorum

"Mükellef İlan Oldu" Parçası çok fazla söylenmez. Belki de bu acı olayı kimse hatırlamak istemez. 1940 yıllarında kömür çıkarma işi basit usullerle yapılmaktadır.


Kömürün çıkarılması için insan gücüne ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak  içinde vergi borcu olanlar, askerlik hizmeti bulunanlar ve köyde muhtarın belirlediği kişiler yazılarak işe alınırlar.

Bunlar Tunçbilek'te yapılan bekar pavyonlarında yatar kalkarlar. Çalıştıkları süreler vergiden ve askerlik sürelerinden düşülür. Bunlar belirlerininken köy muhtarlarının çok büyük etkisi vardır
ve çalışan kişiler üzerinden belli bir pay alırlar. Uzak köylerden gelenler ise yapılan pavyonlarda yatıp kalkarlar ve ancak hafta sonları köylerine gidebilirler.

 Yine böyle bir çalışma sırasında maden ocağına giren işçilerin üzerine kaçmamaları için demir kapı kapatılır ve başında da jandarma beklemektedir. Eğer kaçan olursa arkalarından kurşun sıkılmakta ve kaçak olarak
aranmaktadır. Bir gün ocakta göçük meydana gelir ve kapıların kapalı olmasından dolayı işçiler dışarıya çıkamazlar. Bu türkünün hazin hikâyesidir.
Derleyen; Harun BERKYÜREK


Category:

<%=vbcrlf%><%=vbcrlf%>

Privacy guaranteed. We'll never share your info.

0 yorum