Mustafa Güler'in Mess kimyasal atık tesisiyle ilgili yaptığı basın toplantısı (Video)

15:51:00 | 0 yorum

Tavşanlı Belediye BaşkanıMustafa GÜLER, Kütahya kara yolu mevkii Çobanköy sınırları içerisine yapımı planlanan Mess kimyasal atık tesisiyle ilgili yaptığı basın toplantısında; yaşadığımız busüreçte Tavşanlı Belediyesi nin itiraz olarak şerh koyduğu maddeler halen aynışekilde devam ediyor. Bakanlık bünyesinde, itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen proje askıya çıkacak ve vatandaşlarımız bu projeye 15 günlük bir süre zarfında itirazlarını yapmak zorunda, benim ricam olumlu ya da olumsuz düşüncesi olan herkesin resmi yoldan dilekçe ile bu sürece müdahil olmasıdır. Dedi.


Category:

<%=vbcrlf%><%=vbcrlf%>

Privacy guaranteed. We'll never share your info.

0 yorum